کد خبر: 10847       تاریخ انتشار: 1 خرداد 1399 - 27 ماه رمضان 1441

پروژه افطار روزه دار/ توزیع بسته های حمایتی کمیته جهانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام در میان نیازمندان شهر کاشان به همت حسینیه کربلایی ها

بسته های حمایتی کمیته جهانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کشور کویت در میان نیازمندان شهر کاشان توزیع شد.

این اقدام انسانی به همت حسینیه کربلایی های کاشان و در ضمن پروژه بزرگ افطار روزه دار صورت گرفت که طی آن صدها بسته مواد غذایی به دست خانواده های نیازمند و ایتام رسید.