کد خبر: 10852       تاریخ انتشار: 1 خرداد 1399 - 27 ماه رمضان 1441

محموله حمایتی دیگری توسط مؤسسه رسول اعظم صلی الله علیه وآله به دست نیازمندان اطراف شهر بغداد رسید

مؤسسه فرهنگی ـ خیریه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وآله، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کاظمین چهاردهمین و پانزدهمین محموله حمایتی خود را برای نیازمندان مناطق محروم اطراف شهر بغداد ارسال کرد.

در پی توصیه های مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله حمایت از نیازمندان و ارسال مواد غذایی برای آنان از نخستین روزهای شیوع بیماری کرونا در کشور عراق در دستور فعالیت های خیریه این مؤسسه گنجانده شد.