کد خبر: 10933       تاریخ انتشار: 14 خرداد 1399 - 10 شوال 1441

سازمان جهانی نفی خشونت:
حاکمان اتیوپی در برخورد با معارضان و مخالفان به معیارها و قوانین حقوق بشر پایبند باشند

در پی رفتار خشونت بار حاکمان کشور اتیوپی با معارضان و اعدام ده ها تن از آنان سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت با نارضایتی شدید خبر اعدام ده ها تن از مخالفان و معارضان وابسته به برخی از جریان های سیاسی در کشور اتیوپی را دریافت کرده است و این اقدام های انتقام‌جویانه ضد حقوق بشری را به شدت محکوم می کند.

بر اساس داده ها و اطلاعات حقوقی که به این سازمان رسیده است حاکمیت اتیوپی اخیراً 39 نفر را بدون محاکمه عادلانه اعدام کرده است که این جنایت به طور آشکار تمام قواعد جنگی و معیارهای حقوق بشر را نقض می کند.

لذا این سازمان از سازمان ملل متحد می خواهد تا با تحقیقاتی شفاف در مورد جنایت یادشده شبهه های این جنایت و موارد دیگری را که احتمالاً به وقوع پیوسته است بدون تفاوت که جنایت به دست نیروهای رسمی یا توسط معارضان و مخالفان صورت گرفته باشد برطرف کند. در همین حال از دولت اتیوپی خواسته می شود به معیارها و مقررات مرتبط با حقوق بشر پایبند باشد و به آن ها احترام گذارد.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن