کد خبر: 10939       تاریخ انتشار: 17 خرداد 1399 - 13 شوال 1441

سازمان جهانی نفی خشونت:
هیئت حاکمه امریکا تدابیر مؤثر و کارآمدی برای رویارویی با نژادپرستی اتخاذ کند

در پی حوادث ناشی از برخورد نژادپرستانه و مرگ آفرین پلیس آمریکا بر ضد سیاه پوستان که به مرگ فجیع «جرج فلوید» انجامید، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: علی رغم آزادی های تضمین شده و دمکراسی جاری و فعال در سیستم حاکم بر ایالات متحده امریکا، اختلاف طبقاتی و تبعیض نژادی همچنان به عنوان بارزترین و روشن ترین گره و اشکالی شایع در این کشور خودنمایی می کند و این موضوع در جریان کشته شدن «جرج فلوید» به دست جمعی از اعضای پلیس امریکا به نمایش گذاشته شده است.

مرگ دردناک و فاجعه بار نامبرده به دست پلیس امریکا تکرار حوادث مشابهی که از آغاز تأسیس این کشور خودنمایی کرده و می کند، است. این رفتار و نتایج ناشی از آن، نفرت را در میان اکثریت ملت امریکا و موج محکومیت چنین اقدامی را بر می انگیزد.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت ضرورت اقدام سریع به اتخاذ تصمیماتی کارساز و مفید برای جلوگیری از رفتارهای نژادپرستانه اعمال شده از سوی افراد و گروه ها و جریان های رسمی یا شبه رسمی را به دولت امریکا یادآوری می کند. مهارکردن این رفتارها تنها با وضع قوانین بازدارنده و اثرگذاری ممکن است که بتوانند به طور مساوی و پیراسته از تبعیض و به طور عادلانه از حقوق بشر حمایت کند.

این سازمان یادآوری می کند که مسئله شهروندان سیاهپوست ایالات متحده امریکا در اولویت قرار دارد و تعامل با آن از ضرورتی ویژه برخوردار است؛ چراکه افراد تشکیل دهنده این قشر از جامعه از قرن های گذشته تا به امروز با رنج و تبعیض مواجه بوده و هستند و متأسفانه هزینه سنگینی بابت آن پرداخته اند که با به بردگی گرفته شدن آنان شروع شده و با به حاشیه رانده شدن شان ادامه یافته است و البته وضعیت و شرایطی که این لایه از جامعه آمریکا با آن درگیر هستند، یعنی تبعیض نژادی همچنان جریان دارد.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن