کد خبر: 11665       تاریخ انتشار: 24 مهر 1399 - 27 صفرالخير 1442

کمک های انسانی کمیته جهانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام به سیل زدگان کشور نیجر

کمک های انسانی کمیته جهانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کشور کویت به دست سیل زدگان کشور نیجر رسید.

طی این اقدام مقادیر زیادی بسته های حمایتی شامل مواد غذایی و سایر وسایل مورد نیاز سیل زدگان به دست آنان رسید.