کد خبر: 11818       تاریخ انتشار: 1 آذر 1399 - 5 ربيع الثاني 1442

تجلیل سازمان روزنامه نگاران و فرهیختگان دانشگاهی از مدیر مجموعه رسانه ای الشعائر

مدیریت مجموعه رسانه ای الشعائر، از رسانه های مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کاظمین لوح سپاسی از سازمان روزنامه نگاران و فرهیختگان دانشگاهی دریافت کرد. احمد الزبیدی، معاون رئیس این سازمان در این خصوص گفت: این تجلیل به منظور تلاش بزرگی که مجموعه رسانه ای الشعائر در کلیه شعبه های رسانه ای خود برای پیشرفت کشور انجام می دهند، صورت پذیرفت.

الزبیدی تأکید کرد که پس از دنبال کردن فعالیت مجموعه جهانی الشعائر و عملکرد برجسته آن تصمیم بر آن شد که با این لوح از این مجموعه تجلیل شود؛ زیرا این گروه در کارهای خود متمایز از دیگران عمل کرده و وظایف محوله را در خدمت به کشور و ملت عراق به ویژه رسانه های حسینی، به نحو احسن انجام می دهد.