کد خبر: 12594       تاریخ انتشار: 17 فروردین 1400 - 23 شعبان 1442

24 شعبان المعظم، سالروز ارتحال مجدّد بزرگ، میرزای شیرازی قدس سره

 
 حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله:
 
مرحوم آیت الله العظمی سید میرزا محمد حسن حسینی شیرازی قدس سره در لحظاتی که در آستانه رفتن به سرای دیگر قرار داشت، به امور مسلمانان سخت توجه داشت و اهمیت می ورزید و این سفر سخت و سختی منتقل شدن به جهان دیگر و عالم برزخ او را از اندیشیدن به مصالح عالی اسلام و امت اسلامی باز نمی داشت.