کد خبر: 1414       تاریخ انتشار: 13 مهر 1385 - 11 ماه رمضان 1427

گزارشي از فعاليت هاي شبکه تلويزيوني «هادي» در افغانستان


امروزه تلويزيون به جزء لاينفک هر خانواده تبديل شده واين جعبه جادويي پاسخگوي همه گروه هاي سني وهمه سلايق وعلايق گرديده است. اما اينها فقط يک روي سکه است ودر طرف ديگر سکه، اربابان غربيِ اين رسانه ها قرار دارند. ارباباني که تصميم مي گيرند مردم چه بدانند، چگونه بينديشند وچگونه زندگي کنند. متأسفانه امروزه اين ابزار در دست چنين ارباباني مبدل به سلاحي مخوف عليه دين وانسانيت وارزش ها شده است. اين رسانه ها کار را به جايي رسانده اند که ديانت را عين تحجر وبرهنگي را عين تمدن معرفي مي نمايند ومتأسفانه در اين مسير به موفقيت هاي زيادي نيز دست يافته اند وشاهد اين مدعا وضعيت فرهنگي امروزِ کشورهاي اسلامي است.

البته در اين ميان افغانستان جايگاه ويژه دارد. اين کشور اگر تا پيش از اين به سبب ويژگي هاي اقليمي وجنگ مستمر، فرهنگي دست نخورده داشته، اکنون ديگر اوضاع متفاوت شده است. اربابان رسانه هاي غربي که بهتر از هرکس اين فضاي بکر فرهنگي را درک مي کنند، با سرازير کردن سيل آنتن هاي ماهواره اي وپخش هزاران برنامه مبتذل سعي در آلودن اين فضاي پاک فرهنگي دارند.

در اين ميان وجود شبکه هاي تلويزيوني و رسانه هايي که با فعاليت سالم خود امواج زهرآگين رسانه هاي غربي را خنثي وبخشي از نيازهاي جوانان جامعه را فراهم نمايند بسيار خالي است. در پي احساس همين ضرورت است که مؤسسه امام هادي عليه السلام در عمل به ارشادات وتشويق‌هاي مرجع عالي‌قدر آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي دام‌ظله بر آن شد تا به منظور نشر فرهنگ قرآن واهل بيت عليهم السلام اقدام به تأسيس شبکه اسلامي ومستقلي به نام شبکه تلويزيوني «هادي» در افغانستان نمايد که در نوع خود منحصر به فرد است وتا کنون هيچ مؤسسه مذهبي در افغانستان دست به چنين کاري نزده است. مؤسسه امام هادي عليه السلام در سال 1382با همکاري جمعي از نيروهاي متعهد ومتخصص مؤسسه اي به نام «هادي فيلم» تأسيس نمود. بخشي از فعاليت هاي مؤسسه هادي فيلم طي دو سال گذشته به شرح زير است:

1. توليد بيش از 30 عنوان فيلم مستند، داستاني وگزارش.

2. توليد صدها ساعت برنامه هاي مذهبي از قبيل سخنراني، تواشيح، قرائت و... .

3. تأسيس استوديو حرفه اي با تجهيزات استاندارد.

4. اخذ مجوز رسمي از دولت افغانستان براي ايجاد شبکه تلويزيوني هادي.

5. تهيه وسايل وابزار حرفه اي فيلم سازي.

در زير به برخي از توليدات اين مؤسسه اشاره مي شود:

1. برنامه تلويزيوني «به سوي رستگاري» براي آشنا ساختن کودکان ونوجوانان با اهل بيت عليهم السلام.

2. سلسله برنامه هاي «نهاد خانواده در اسلام» که طي آن موضوعاتي از قبيل شاخصه هاي سلامت خانواده، عوامل تهديد کننده خانواده ووظايف متقابل اعضاي خانواده با حضور کارشناسان امر مورد بررسي قرار مي گيرد.

3. فيلم هاي مستند روايت حجر، مولا، عيد فطر در افغانستان، ميدان دار، گل سرخ، زمستان کابل که موضوعاتي مذهبي، اجتماعي و ورزشي دارند.

4. تهيه نرم افزارهاي صوتي وتصويري در زمينه سخنراني، مداحي و... از جمله مجموعه «قدسيان» که حاوي مجموعه سخنراني هاي مرجع راحل آيت الله العظمي سيد محمد شيرازي قدس سره ومرجع بزرگوار آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي دام ظله مي باشد.