کد خبر: 1420       تاریخ انتشار: 18 مهر 1385 - 16 ماه رمضان 1427

تازه هاي نشر
آيينه فضيلت ها

نام کتاب: آيينه فضليت ها (مجموعه سخنراني ها ومقالات در معرفي شخصيت آيت الله العظمي سيد محمد شيرازي اعلي الله درجاته)

به اهتمام: واحد تحقيقات پايگاه آيت الله العظمي شيرازي

ناشر: قم ـ ياس زهرا سلام الله عليها (09122510526)

تيراژ شمارگان: 1000 نسخه

قطع: وزيري

تعداد صفحات: 580 صفحه

نوبت وتاريخ چاپ: اول ـ تابستان1385

ليتوگرافي وچاپ: نينوا ـ قم

قيمت: 1700تومان

شابک: 3-91-8185-964

عرصه هاي گوناگون علم وعمل هيچ گاه از مردان بلندهمت خالي نبوده است. عالمان ودانش پژوهان مسلمان همواره در راه حفاظت از حريم ايمان وظيفه اي خطير برعهده گرفته ودر هر روزگاري به گونه اي شايسته وبايسته، به تلاش در راه گسترش اسلام وقرآن دست زده اند.

مقام اين عالمان دين شناس واين فرهنگبانان خداجوي چنان بالا ووالاست که با رفتن حتي يک تن از آنان تباهي وشکستي عظيم وجبران ناپذير در قامت دين رخ مي دهد. گزاف نيست اگر بگوييم جسم عالم رباني همچون جلد مصحف شريف، عزيز است وجان او چون محتواي قرآن به مراتب عزيزتر وارجمندتر؛ چراکه جان تابناک عالمان رباني صورت بسط يافته مفاهيم قرآني وآموزه هاي هدايت آميز وحياني است. چنين عالمان وارسته اي شجره طيبه وشاخسار پربرگ وباري را مانند که هر دم به اذن خدا بار مي دهد وجان تيره مردمان را فروغ ونوا مي بخشند.

از جمله افتخارات بزرگ شيعه آن است که عالمان وارسته مکتب اهل بيت عليهم السلام بزرگ ترين گام ها را در راه خدمت به آيين ومکتب حق برداشته اند ودر اين راه آزار وتحمل وزنجير وزندان وقتل وتبعيد را به جان خريدند ولي قدمي واپس ننهادند.

«آيينه فضليت ها» مجموعه مقالات، مصاحبه ها وگفتارهايي چند است که به رغم چندگونگي وچندگانگي در اين نکته هم داستانند که جملگي در باب بينش ومنش يکي از عالمان بزرگ معاصر، وبه پاس يک عمر تلاش وخدمت سازنده او فراهم آمده است.

همچنان که در پيشگفتار اين مجموعه نيز آمده است «تجليل» وبزرگداشت عالمان نستوه وشخصيت هاي بزرگ هرچند به جاي خود کاري شايسته ودر حقيقت تجليل از مقام علم است، ليکن آنچه اهميت بيشتري دارد «تحليل» شخصيت اين بزرگمردان وشناخت دانش ومنش آنان وعبرت آموزي از زندگي آنان است؛ زيرا چنين بزرگمرداني را به سوگواري وتعزيت وبزرگداشت حاجت نيست وآنان به واقع زنده ي ناميرايند...

بدنه «آيينه فضليت ها» از چهار بخش اصلي تشکيل شده که عبارتند از: پيام ها، سخنراني ها، مقالات ومصاحبه ها.

بخش پيام ها که نخستين بخش کتاب است شامل ترجمه پيام ها وبيانيه هاي آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي است که به مناسبت اولين، دومين وسومين سالگرد مرجع راحل صادر شده است وحاوي نکات ورهنمودهايي ارزنده وآگاهي بخش درباره زندگي وجوانب علمي وعملي آن فقيد مي باشد.

بخش دوم کتاب که بيشترين صفحات را به خود اختصاص داده دربردارنده سخنراني هايي است که به مناسبت ارتحال وبزرگداشت ايشان توسط حضرات زير ايراد شده است: آيت الله سيد مجتبي شيرازي، آيت الله سيد محمد رضا شيرازي، آيت الله سيد مرتضي شيرازي، دکتر محمد علي فقيهي، انديشمند مسيحي آنتوان بارا وخطباي ارجمند حجج اسلام ومسلمين: سيد محمد آل طه، سيد حجت ابطحي، شيخ محمد علي آخوند، شيخ حسين حيدري کاشاني، شيخ احمد رحماني همداني، رزاقي، زيّني، سيد ابوالقاسم شجاعي، شيخ مرتضي شاهرودي، شيخ محسن صادقي، قاضي زاهدي، شيخ علي محقق خراساني، شيخ عبدالسيد محمودي، شيخ علي اکبر مهدي پور، شيخ حامدرضا معاونيان وشيخ جمال وکيل.

بخش سوم شامل 22 مقاله از نويسندگان گوناگون است که هريک به جنبه يا جنبه هايي از شخصيت گسترده وچند بُعدي مرجع راحل پرداخته اند.

عناوين مقالات چنين است:

مرجعيت وشناخت نيازها (حجت الاسلام والمسلمين شيخ عيسي اهري)، آفتاب فقاهت (حجت الاسلام سيد حسن احمدي نژاد بلخي)، نقش حساس اجتهاد در حل مشکلات (حجت الاسلام شيخ عزيزالله حسني اردکاني)، خاطره شيرين ملاقات با آيت الله العظمي شيرازي (حجت الاسلام شيخ براتعلي خدايي شمس آبادي)، فرزانه شگرف (محمد خنيفرزاده)، فقيهان وارسته امتداد امامت (حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد مهدي خورشيدي)، فقيه کامل وجامع (حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد علي رسولي اراکي)، فرزانه اي از تبار صالحان (حجت الاسلام شيخ مهدي رفعتي)، ستاره درخشان فقاهت (حجت الاسلام شيخ قاسم رياحي پور)، فراتر از درک وشناخت (حجت الاسلام شيخ سعيد سعيدي)، خاطره ها (ترجمه نوشتاري از آيت الله سيد محمد رضا شيرازي)، فراتر از زمان (حجت الاسلام والمسلمين سيد جعفر شيرازي)، فقيهي جامع (مرحوم حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد صادق طباطبايي بروجردي)، احياگر قرن (حجت الاسلام والمسلمين شيخ حسين فدايي)، پدري مهربان (حجت الاسلام سيد محمد فالي)، مرد دانش وسياست (حجت الاسلام والمسلمين شيخ حسين کرماني)، ابر مرد مرجعيت (حجت الاسلام سيد محمد ابراهيم موحد قزويني)، عراق در نگاه آيت الله العظمي شيرازي (استاد آرش مرداني پور)، نماد خوبي ها (حجت الاسلام سيد حجت موسوي ميانجي)، گوهري ناشناخته (حجت الاسلام شيخ حامد نواب)، گوهر يکتا (حجت الاسلام والمسلمين شيخ ابراهيم وحيد دامغاني)، موسوعه فقهي وپديدآورنده آن در يک نگاه (حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد يعقوبي).

بخش چهارم اين مجموعه حاوي مصاحبه با آيت الله سيد مرتضي شيرازي وحجج اسلام ومسلمين شيخ علي اکبر مهدي پور وشيخ مکي آخوند مي باشد که هريک جوانبي از زندگي وفعاليت هاي مرجع راحل را از نگاه ويژه خود مورد بررسي قرار داده اند.

گفتني است در پايان اين مجموعه، آلبومي ديدني مربوط به تصاوير خاندان بزرگ شيرازي ونيز مرجع فقيد ومراسم بزرگداشت ايشان در ايران وکشورهاي مختلف ضميمه شده است.

مجموعه آيينه فضيلت ها به دليل تنوع وفراواني مطالب، وجود ديدگاه هاي گوناگون از شخصيت هاي مختلف ودارا بودن نکات گوناگون وپراکنده واحياناً نانوشته مربوط به زندگاني وفعاليت هاي علمي وعملي مرجع راحل چيزي فراتر از يک يادنامه است ومي توان آن را دانشنامه اي درباره فعاليت ها وآثار وزندگي ايشان قلمداد نمود. مطالعه اين اثر را که درميان آثار مشابه منحصر به فرد است به همه دوستداران دانش وفرهنگ توصيه مي کنيم.