کد خبر: 1422       تاریخ انتشار: 19 مهر 1385 - 17 ماه رمضان 1427

در محضر مرجعيت
شب شانزدهم

در شب هاي پر برکت ماه رمضان علما، فضلا، طلاب حوزه علميه، شخصيت هاي گوناگون وعموم مؤمنان به ديدار آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي در شهر مقدس قم مي روند. طي اين ديدارها گفتگوهاي پر بهايي پيرامون مباحث علمي، فقهي، فرهنگي وتاريخي صورت مي گيرد که حاوي نکات ارزشمند بسياري است ومرجع عاليقدر نيز رهنمودها وسفارش هايي ايراد مي فرمايند.

بسم الله الرحمن الرحيم


در جلسه امشب جمعي از فضلا از جمله مؤلف واستاد حوزه علميه ودانشگاه جهاني اهل بيت در کربلاي معلا حجت الاسلام والمسلمين شيخ فاضل صفار، مؤلف واستاد دانشگاه در تهران استاد جاسم مَرغي، وثلث نويس مشهور استاد محمد موحد حضور داشتند.

در اين نشست درباره روايت مربوط به فروبردن سر در آب توسط روزه دار واين که سند اين روايت معتبر است يا خير سؤال شد.

آيت الله العظمي شيرازي در پاسخ فرمودند: بايد پنج شرط در روايت، موجود باشد تا بدان عمل کنيم:

1. سند آن معتبر باشد؛

2. روايت داراي ظهور باشد؛

3. معارض نداشته باشد؛

4. سنداً يا دلالةً از آن روايت اعراض نشده باشد؛

5. نبود مشکل در أصالة الجد.

ايشان افزودند: روايت صحيح السندي مربوط به وجوب غسل احرام در دست داريم که ظهور در وجوب غسل يادشده دارد ولي از جهت دلالت از اين روايت اعراض شده است.

در اين جلسه همچنين از معظم له درباره تلازم ميان تمام يا شکسته بودن نماز از يک سو وروزه يا افطار از سوي ديگر ونيز مفاد قاعده فقهي «کلما أفطرت قصّرت وکلّما قصّرت أفطرت؛ هرجا مکلف روزه نگيرد نمازش شکسته است وهرجا نمازش شکسته است افطار مي کند» سؤال شد.

ايشان در پاسخ فرمودند: مواردي داريم که از اين قاعده استنثا شده ومرحوم سيد محمد کاظم يزدي رحمةالله عليه يادآور شده است؛ ازجمله اماکن چهارگانه (مسجدالحرام، مسجدالنبي...) که در آنها مکلف مخير است نمازش را شکسته يا تمام بخواند، ولي بايد روزه خود را افطار کند.

دوم: کسي که ظهر بعد از زوال آفتاب به سفر رود، چنين کسي بايد بر روزه خود باقي بماند ولي نمازهايش شکسته است.

سوم: کسي که در ماه رمضان بعد از وقت زوال از مسافرت بازگردد، بايد روزه اش را افطار کند ولي نمازهايش را چهاررکعتي بخواند.