کد خبر: 1430       تاریخ انتشار: 29 مهر 1385 - 27 ماه رمضان 1427

آيت الله العظمي شيرازي:
صداقت ورزيدن با خدا وخلق منشأ برکات الهي است


شماري از خانواده هاي تهراني روز پنجشنبه 25رمضان 1427ق (27/7/85) در شهر مقدس قم خدمت حضرت آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي رسيدند وبه رهنمودهاي ايشان گوش جان سپردند.

مرجع عالي قدر در ابتداي اين ديدار با اشاره به آيه شريفه: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَي آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ يَکْسِبُونَ؛(1) اگر ساکنان تمام بلاد ايمان مي آوردند وتقوا پيشه مي کردند درهاي برکات آسمان وزمين را بر آنها مي گشوديم، ولي آنها حق را تکذيب کردند وما هم آنان را به کيفر کردارشان مجازات کرديم» اظهار داشتند: «همه چيز در دست خدا واز اوست. هر خيري که به انسان مي رسد از ناحيه خداست وهر شري که به او مي رسد از آن روست که خدا به انسان اختيار داده واو با سوء استفاده از اين اختيار، شر مي آفريند وبه خود بدي مي کند. خداي متعال در آيه يادشده به ما گوشزد مي کند که اگر مردم ايمان وتقوا يا به عبارت ديگر اعتقاد وعمل داشتند، دنيا وآخرتِ خوشي مي داشتند واز زمين وآسمان برکات براي آنان مي جوشيد ومي باريد. اما از آن جا که مردم راه تکذيب پيش گرفتند وفرمان الهي را زير پا نهادند، آنان را مورد مؤاخذه قرار داديم.

ايشان در توضيح بيانات خويش فرمودند: مسائل وقواعد رياضي هميشه ثابت وتخلف ناپذير است واگر داده ها صحيح باشد نتايج، ثابت ودرست خواهد بود. دستگاه خداي متعال نيز همانند قواعد رياضي تخلف ناپذير است وهميشه نتايج ثابت وصحيح مي دهد وخطا واشتباه در آن راه ندارد. بدين معنا که اگر انسان در پي طاعت خدا واعمال نيک باشد در دنيا وآخرت نتايج مثبت دريافت مي کند واگر از اختيار خود سوء استفاده کند به کيفر اعمال خود مي رسد ونتيجه اعمال ناپسندش به خود باز مي گردد.

آيت الله العظمي شيرازي در ادامه اين ماجرا را يادآور شدند: در گذشته دو برادر در عراق زندگي مي کردند. يکي از آن دو که بزرگ تر بود سرمايه وتجارتي داشت وبرادر کوچک خود را نيز به کار گرفته بود ودر عين حال زندگي وي را اداره مي نمود ودر حق وي پدري نيز مي کرد. اين همکاري تا سال هاي سال ادامه داشت واين دو برادر با هم کار مي کردند بدون آن که همانند دو شريک حساب وکتابي در ميانشان باشد. با اين که تمام سرمايه از آنِ برادر بزرگ تر بود، ولي برادر کوچک تر با همان سرمايه زندگي کرد وبزرگ شد وتشکيل خانواده داد وصاحب فرزنداني شد وهر وقت به پول نياز داشت از اموال برادر بزرگ تر استفاده مي کرد وحتي لازم نبود او را آگاه سازد. البته از اين ماجرا هيچ کس آگاه نبود وهمه مردم حتي خانواده دو برادر گمان مي کردند که اين دو نفر با هم شريک هستند. سال ها گذشت وبرادر بزرگ تر که صاحب تمام سرمايه بود از دنيا رفت. در طي روزهايي که به مراسم خاک سپاري وختم وي گذشت زن وبچه هايش که اکنون خود سر وسامان يافته وخانه وزندگي داشتند نگران اين بودند که نکند عمويشان که به گمان آنان مالک نصف تمام دارايي هاي آنان است، حقشان را نپردازد وهمه اموال را تصاحب کند. اين املاک شامل مغازه ها واملاک ومستغلات فراوان بود وسودها ومنافع بسياري داشت. از طرفي خانواده متوفا هيچ مدرک وسندي در دست نداشتند که بر شراکت متوفا با عمويشان دلالت کند واين نيز نگراني آنان را دوچندان مي کرد. از همين رو آنها چندين روز در اين ترديد بودند که خودشان مسأله را با عمويشان مطرح کنند يا صبر کنند او سر صحبت را باز کند. سرانجام چند روز بعد عمويشان پيغام فرستاد که قصد دارد امشب براي تسليت گويي به منزلشان بيايد. نزد آنان آمد وفاتحه اي خواند وگفت: همه مردم خيال مي کردند من وبرادر مرحومم با هم شريک هستيم. شايد شما هم اين طور تصور کنيد. اما تمام اين اموال حاصل سرمايه آن مرحوم است ومن از ابتدا تاکنون فقط شاگرد بوده ام ودر تمام اموالي که از ايشان به جا مانده است سهمي ندارم. اين، کليد مغازه ها، پاساژها ومستغلات ايشان است که تقديم مي کنم. اگر دوست داريد مثل گذشته من در همين جا بمانم وکار کنم مي مانم وهمين قدر که زندگي ام بگذرد کافي است. اگر هم دوست نداريد فردا تمام حساب وکتاب ها وطرف هاي کاري وتفصيل اجاره ها و... را خدمت برادرزاده هايم خواهم گفت وخودم دنبال کار ديگري مي روم. خانواده مرحوم که اصلاً توقع چنين رفتار بزرگوارانه اي را نداشتند از اين امانت داري وتقواي ايشان به گريه افتادند وگفتند: چه کسي بهتر از شما؟ خودتان مثل گذشته همين کار را ادامه دهيد.

مرجع عالي قدر در ادامه پس از ذکر داستاني فرمودند: ما بايد تلاش کنيم به خدا راست بگوييم ودر ارتباطمان با خدا صادق باشيم. صداقت در زندگي وارتباط با انسان ها نيز آثار وبرکات سازنده اي دارد. چه بسا زن وشوهري در شب اول زندگي از هم قول بگيرند که به هم راست بگويند وهمين راستگويي منشأ خوشي ها ولذت ها وبرکات بسياري در زندگي شان شود وسعادت اخروي را نيز برايشان به ارمغان آورد.

خداي متعال با ما صادق بوده وشايسته است ما نيز صادق باشيم. هرکس در هرحال وبه هر اندازه اي که خدا به او عقل داده ومي فهمد که راست گفتن به خدا چيست، مي تواند اهل راستگويي باشد. خداي متعال فرموده است بعضي از مردم به ما راست گفتند وما به وعده مان درقبال آنان عمل کرديم وبرخي از مردم دروغ گفتند وآنان را مؤاخذه کرديم.

ايشان با اشاره به حديث شريف: «إن الله لا ينظر إلي صورکم وأعمالکم وإنّما ينظر إلي قلوبکم؛(2) خداي متعال به ظاهر واعمالتان نگاه نمي کند بلکه به دل هايتان مي نگرد» خاطرنشان کردند: خوب است در اين ايام باقيمانده ماه مبارک رمضان بين خودمان وخدا عهد ببنديم وتصميم بگيريم هميشه به خدا وخلق خدا راست بگوييم ودر تمام حالات صداقت را ملاک کارمان قرار دهيم. اگر با پدر ومادر، خويشاوندان، همکاران وخداي متعال صادق باشيم دنياي ما دگرگون مي شود وصد البته آخرتمان هم بهتر خواهد شد. اگر چنين کنيم اهل شقاوت نخواهيم بود وعاقبت به خير خواهيم شد وخداي متعال در تنگناهاي زندگي دستمان را خواهد گرفت. به هرحال خداي متعال از دل هاي ما خبر دارد ومي داند چقدر در گفتار واعمالمان راستگو هستيم. خداي متعال نيازي نداشته که به ما دروغ بگويد ودروغ هم نگفته است. اگر ما نيز دو ويژگي صدق وامانت را رعايت کنيم زندگي ما هم تفاوت مي کند. در ماجرايي که ذکر شد آن برادر بزرگ تر صادقانه برادر کوچک خود را تحت حمايت گرفت واداره نمود وفرجام کارش اين شد که پس از مرگ، برادرش با خانواده او به صداقت رفتار کرد واموال به جا مانده را تحت نظر آنان اداره نمود. برادر کوچک تر نيز به پاس صداقتش همچنان در همان نعمت وافر ومال بسيار باقي ماند ورضايت خانواده برادرش وخدا را فراهم نمود.

ايشان در پايان ضمن قبولي طاعات وعبادات حاضران، توفيق صداقت بيشتر را براي همگان از درگاه باري تعالي مسئلت نمودند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اعراف(7)، آيه96.

2. بحارالانوار، ج67، ص248 (باب54ـ الإخلاص ومعني قربة تعالي...، حديث21).