کد خبر: 3472       تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1392 - 4 رجب 1434

ديدبان حقوق شيعيان، ترور رئيس تشکل شيعيان جعفري در يمن را محکوم کرد

ديدبان حقوق شيعيان جهان (سازمان shia rights watch) طي بيانيه اي ترور رئيس تشکل شيعيان جعفري، آقاي علي بن علي فارع را ـ که در شهر «رادع» يمن رخ داد ـ محکوم کرده، و از دولت اين کشور خواست تا طراحان و مجريان اين جنايت تروريستي را تحت پيگرد قرار دهند.

اين سازمان تأکيد نمود که جنايت يادشده در راستاي پاکسازي شهروندان شيعي يمن و با حمايت هاي مالي سازمان القاعده و برخي دستگاه هاي امنيتي صورت گرفته است.

قرباني اين جنايت پيش از اين فاش کرده بود که از سوي گروه هاي خشونت گرا و تروريستيِ مرتبط با سازمان القاعده تهديد به ترور شده بود.

اين سازمان جهاني در پايان بيانيه خود، نسبت به ادامه يافتن تعرض و کشتن شهروندان و نيز تحريک هاي نژادي و مذهبي و در نتيجه ايجاد کينه، دشمني و نفرت از سوي گروه هاي افراطي بر ضد شيعيان، آن هم به دليل اعتقادات مذهبي شان، به حکومت يمن هشدار داده،و آن را مسئول حمايت از شهروندانش مي داند.
 
سازمان shia rights watch ـ واشنگتن