کد خبر: 4002       تاریخ انتشار: 8 بهمن 1393 - 7 ربيع الثاني 1436

پیام مهم بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به پادشاه جدید عربستان

بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در پیامی از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی خواسته است تا عدالت و برابری را در عربستان حاکم گرداند.

در این پیام آمده است: بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی، ابراز امیدواری می کند که پادشاه جدید سیاستی خردمندانه در پیش گیرد که برابری و عدالت اجتماعی را میان افراد ملت تضمین و تأمین کند و در تعامل با مسائل و حقوق انسانی جامعه، بر پایه ی عدالت از ابزارها و راهکارهای مدنی بهره گیرد.

این بنیاد همچنین از پادشاه عربستان درخواست نمود کشور را بر پایه ی حکمت، نرمی، تأمین حقوق عمومی و خصوصی و دادگری نسبت به کسانی که در دوره ی گذشته مورد ستم و استضعاف قرار گرفته اند اداره کند و این امر از رهگذر تأمین آزادی ها، به ویژه حق آزادی بیان و فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ممکن است.

افزون بر این باید با گروه های تکفیری که نفرت، خشونت و جنگ میان مسلمانان را ترویج و تشویق می کنند برخورد نماید.

این بنیاد، قرار گرفتن تصمیمات پیشگیرانه و اصلاحیِ تضمین کننده ثبات و صلح اجتماعی را در داخل و خارج کشور و دفع خطر و زیان و هر چه که ملت را تهدید می کند از سوی پادشاه را ضروری می داند.

در پایان این پیام آمده است: بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی از پادشاه سعودی می خواهد که حکومت خود را با صدور عفو عمومی و آزاد کردن بازداشت شده های ابراز بیان و زندانیان سیاسی آغاز کند و قوانینی را تصویب کند که بر اساس آن حاشیه ای دمکراتیک پدید آورد به گونه ای که با تحولات بین المللی و حقوق جاری در جامعه ی جهانی متمدن همپا و همسو باشد.
 
بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی ـ واشنگتن
www.shirazionline.org