کد خبر: 5029       تاریخ انتشار: 16 دی 1395 - 6 ربيع الثاني 1438

نامه مرکز جهانی آدم به دبیرکل جدید سازمان ملل متحد

 
مرکز جهانی آدم به منظور دفاع از حقوق و آزادی های مدنی، از مراکز حقوقی وابسته به مرجعیت نامه ای به «انتونیو گوترش» دبیرکل جدید سازمان ملل متحد ارسال کرد.

مرکز جهانی آدم، در این نامه ضمن تبریک به انتونیو گوترش به خاطر تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل متحد، از وی خواست تا تمام تلاش خود را در ایجاد صلح و آرامش و دوستی در سراسر گیتی به کار بندد.

این مرکز با اشاره به عوامل مهاجرت از خاورمیانه افزود: تروریسم، محصول تفکر کورکورانه و منحرف است و این تروریسم، امروزه در کشورهایی مانند عراق، سوریه، لیبی، یمن، افغانستان و نیجریه، مردم را به خاک و خون می کشد یا آواره می کند، و این تفکرات افراطی، عملاً با تخریب زیر ساخت ها، مانع پیشرفت این مردمان می شود.

این مرکز ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل متحد، در راستای عمل به وظایف واقعی خود، بتواند گامی مهم در تحقق صلح و آرامش و امنیت و دوستی برای مردم مظلوم جهان بردارد.

مرکز جهانی آدم در پایان نامه خود، از دبیرکل جدید سازمان ملل متحد درخواست کرد تا با استقلال کامل، به اوضاع بغرنج مردم خاورمیانه رسیدگی کند، تا تحولی عظیم در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها پدید آید. 
 
مرکز جهانی آدم برای دفاع از حقوق و آزادی ها