کد خبر: 6160       تاریخ انتشار: 22 آبان 1396 - 23 صفرالخير 1439

خدمت رسانی به عزاداران اربعین حسینی در شهر لکهنوی هندوستان توسط اعضای دفتر آیت الله العظمی شیرازی

همزمان با ایام اربعین مقدس حسینی و در عمل به ارشادات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله مبنی بر خدمت رسانی هرچه بهتر به عزاداران اربعین حسینی، دفتر مرجعیت در شهر لکهنوی کشور هندوستان ایستگاه خدمت رسانی برپا کرد.

پذیرایی از خیل عظیم عزاداران اربعین و توزیع آثار مرجع عالیقدر آیت الله العظمی شیرازی مدظله از جمله فعالیت های این ایستگاه خدمت رسانی بود که در روزنامه های رسمی کشور هندوستان منعکس شد.