کد خبر: 6399       تاریخ انتشار: 2 بهمن 1396 - 4 جمادي الاول 1439

مرکز الفرات حضور نظامی امریکا در عراق و آینده ی روابط عراقی ـ امریکایی را به بحث و بررسی گذاشت

مرکز توسعه و مطالعات استراتژیکی الفرات، از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت در شهر مقدس کربلا، با برگزاری همایشی حضور نظامی امریکا در عراق و آینده ی روابط عراقی ـ امریکایی را به بحث و بررسی گذاشت.

این همایش با حضور دکتر ایلاف راجح هادی الراجحی، مدیر بخش مطالعات و برنامه ریزی اداره ی برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه عراق، دکتر هشام الهاشمی، کارشناس و تحلیلگر استراتژیست و جمعی از نمایندگان پارلمان، اعضای شورای استان، حقوقدانان، دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان در سازمان های جامعه ی مدنی و صاحب نظران در امور بین المللی همراه بود.

دکتر خالد العرداوی، مدیر مرکز الفرات که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت در گفتگویی اظهار داشت: در این همایش دو یادداشت مطالعاتی یکی با عنوان «آینده ی روابط عراقی ـ امریکایی» و دیگری تحت عنوان «عوامل و دستاوردها و طبیعت حضور نظامی امریکا در عراق» مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در خلال این همایش موضوعات گوناگونی با محوریت «تضمین عراق برای حفظ مصالح و منافعش در تعامل با همسایگان منطقه ای و دوستانش در سطح جهان» مطرح شد و «ضرورت دورماندن عراق از محورهای منازعه و چالش در منطقه» از دیگر موضوعات مطرح شده بود.

وی همچنین اظهار داشت: این همایش ضمن گفتگویی صریح و آشکار درباره ی موضوع اصلی، حاوی نقد به طبقه ی سیاسی بود، چراکه آنها نتوانستند پرونده ی فساد دولتی عراق را سامان دهند و بیشتر به صرف مصالح و منافع کشور و ملت برای منازعات سیاسی پرداخته و می پردازند.