کد خبر: 6900       تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1397 - 28 شعبان 1439

دیدار جمعی از رؤسا و شیوخ عشایر کشور عراق با آیت الله العظمی شیرازی

جمعی از رؤسا و شیوخ عشایر کشور عراق به همراه حجت الاسلام سید رسول الحسینی، مدیر مدرسه و حسینیه امام حسن الزکی علیه السلام، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر بغداد طی حضور در بیت مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شهر مقدس قم با معظم له دیدار کردند.

هیئت میهمان طی این دیدار از فرمایشات حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله بهره مند شدند.

اسامی برخی از رؤسای عشایر میهمان به شرح زیر است:

شیخ صباح خلف رسن الکنانی، شیخ فیصل عبدالحسن القریشی، سید علی عوده عباس، شیخ رحیم غشیت المالکی، شیخ نعیم دهش الفرطوسی، شیخ زاهر مزهر سلمان البومحمد، شیخ عطیه غدیر الدبی، شیخ احمد عباس عوید الخسرجی، شیخ محمود عاشور البیضانی، شیخ مهدی عسل کطان الجالی، شیخ خمیس محمد کاظم البهادلی، شیخ فاضل عباس المصلوخی، شیخ فالح حسن مظلوم البرکاوی، شیخ ثائر خضر عرمان المالکی، شیخ جواد کاظم بنی سعد، شیخ فرحان کریم الجنابی، شیخ احمد صلال المیاحی، شیخ هادی جاسم المکصوصی، شیخ مثنی مهاوی السودانی، شیخ کزار محمد المنصوری، شیخ ابوحیدر الرکابی، شیخ وحید شویش السرای.