کد خبر: 7191       تاریخ انتشار: 20 تیر 1397 - 27 شوال 1439

پایان دوره آموزش مربیان بین المللی مؤسسه طریق النور در شهر بغداد

در روز یکشنبه گذشته دوره آموزشی مربیان بین المللی که طی همکاری مشترک فیمابین مؤسسه فرهنگی طریق النور و وزارت کار و امور اجتماعی به صورت رایگان برگزار شده بود، پایان یافت.

دوره مذکور در شهر بغداد و به منظور آموزش کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی تدارک دیده شده بود که شرکت کنندگان از برگزاری چنین دوره آموزشی تشکر کردند.

مؤسسه فرهنگی طریق النور از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر بغداد است.