کد خبر: 7200       تاریخ انتشار: 21 تیر 1397 - 28 شوال 1439

مرکز آدم در خصوص تحولات اخیر شهر بصره بیانیه ای صادر کرد

مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها با صدور بیانیه ای تحولات غیر قانونی اخیر شهر بصره را محکوم کرد.

این مرکز در ضمن این بیانیه خواستار احترام به حرمت شهروندان و حفاظت از جان و مال آنان و همچنین التزام به قانون اساسی کشور عراق شد.

مسئولان مرکز جهانی آدم همچنین فراهم آوردن فرصت های شغلی در مناطق نفتی عراق را از جمله وظایف دولت دانست.
 
مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها