کد خبر: 7652       تاریخ انتشار: 19 مهر 1397

توزیع مساعدات ماهیانه مرکز امام صادق علیه السلام در میان خانواده های نیازمند شهر بغداد

مرکز امام صادق علیه السلام، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر بغداد مساعدات خیریه خود را در میان خانواده های نیازمند این شهر توزیع کرد.

این اقدام در عمل به فرمایشات مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله مبنی بر رسیدگی به امور معیشتی خانواده های نیازمند صورت پذیرفت که طی آن کمک های خیریه مرکز فرهنگی ـ خیریه امام صادق علیه السلام به دست خانواده های ایتام، بی سرپرست و نیازمند شهر بغداد رسید.