کد خبر: 8227       تاریخ انتشار: 17 بهمن 1397 - 30 جمادي الاول 1440

برگزاری همایش مؤسسه النبأ در خصوص افق فعالیت های مطبوعاتی در کشور عراق

مرکز گردهمایی النبأ، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کربلا همایشی تحت عنوان «افق ها و تضمین ها برای فعالیت های مطبوعاتی در عراق» برگزار کرد و از مؤید اللامی، رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عرب و رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراقی برای حضور در گردهمایی یادشده دعوت نمود.

در این همایش شورای اتحادیه و هیئت مدیره شعبه [اتحادیه رسانه ها در] استان کربلا و جمعی از دانشگاهیان، روزنامه نگاران، اصحاب رسانه و صاحب نظران نیز حضور داشتند.

این همایش با تلاش مرکز گردهمایی النبأ و به منظور تبادل آرا و دیدگاه ها برگزار شد تا از این رهگذر راه حل هایی کارآمد برای مشکلات جاری و سختی هایی که در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، ارائه شود.

علی الطالقانی، مسئول این گردهمایی و نویسنده و روزنامه نگار پس از خوشامدگویی به حاضران و رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراقی و دکتر واثق الهاشمی، رئیس مجمع عراقی برای تحقیقات استراتژیکی اظهار داشت: این دعوت در چارچوب گردهمایی های مؤسسه النبأ که به صورت ماهیانه انجام می شود و طی آن از صاحب نظران و تصمیم گیرندگان دولت عراق و نخبگان دانشگاهی و اصحاب رسانه برای تبادل دیدگاه ها و بحث و بررسی مسائل و قضایای کشور دعوت می شود، صورت پذیرفته است.

وی افزود: به اعتقاد ما مطبوعات و رسانه ها نقش مهمی در ایجاد دمکراسی و حمایت از عملیات های سیاسی و رساندن صدا و درد و رنجنامه شهروندان به مسئولان بر عهده دارند.

سپس رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراقی سخنانی بیان داشت و در آغاز آن گفت: برای تغییر چهره و تصویر قدیمی کشورمان در خارج بسیار کوشیده ایم و تأکید می کنم که امروزه چهره عراق و مزاج رسانه ها و مطبوعات خارجی درباره عراق تغییر کرده است.

درباره کار حرفه ای و بی طرفانه در رسانه، رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عرب اظهار داشت: روزنامه ای کاملاً بی طرفانه یا روزنامه ای کاملاً مستقل وجود ندارد بلکه مطبوعات حرفه ای عمل می کنند.

وی تأکید کرد: استقلال کامل در این زمینه وجود ندارد و این وضعیت جزء سرشت و طبیعت مؤسسه های رسانه ای جهان است.

این همایش در ادامه شاهد مناقشات و پرسش و پاسخ اصحاب رسانه و مطبوعات و دانشگاهیان و دیگران درباره برجسته ترین مشکلات و موانعی بود که فعالان در عرصه مطبوعات و رسانه ها و اتحادیه ها با آن روبرو هستند.

در پایان این گردهمایی مرکز النبأ به عنوان تشکر و قدردانی لوحی به رئیس اتحادیه مطبوعات عرب و رئیس روزنامه نگاران عراقی تقدیم کرد.