کد خبر: 8241       تاریخ انتشار: 21 بهمن 1397 - 4 جمادي الثاني 1440

توزیع مساعدات ماهیانه مؤسسه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وآله در میان خانواده های نیازمند شهر مقدس کاظمین

مؤسسه فرهنگی ـ خیریه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وآله، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کاظمین مساعدات ماهیانه خود را توزیع کرد.

در این اقدام ده ها خانواده ایتام، نیازمند و شهدای حشد الشعبی از کمک های خیریه این مؤسسه بهره مند شدند.