کد خبر: 8269       تاریخ انتشار: 24 بهمن 1397 - 7 جمادي الثاني 1440

اعتدال بین افراطیگری لائیسم و افراطیگری دینی موضوع مورد بحث مرکز آیت الله العظمی شیرازی

مرکز تحقیقات و مطالعات آیت الله العظمی شیرازی با حضور تنی چند از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی از شخصیت های دانشگاهی و حقوقدانان و اصحاب رسانه و مطبوعات موضوع «اعتدال بین افراطیگری لائیسم و افراطیگری دینی» را در محل گردهمایی هفتگی النبأ به بحث و بررسی و مناقشه گذاشت.

حیدر الجراح، رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات حضرت آیت الله العظمی شیرازی جلسه را افتتاح کرد و گفت: یادداشت این هفته را آقای مناحی العیساوی، استاد آموزشی و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیکی دانشگاه کربلا تحت عنوان «اعتدال بین افراطیگری لائیسم و افراطیگری دینی» به این همایش تقدیم کرده است تا از این رهگذر شرحی مفصل از عنوان یادشده به دست دهد.

وی توضیح داد و گفت: اعتدال، استقامت، یکنواختی، پیراستگی و میانه روی در دو حالت است، یعنی نه فراتر از حدّ رود و نه کوتاهی و قصور صورت گیرد و به دیگر بیان میانه روی در امور و مسائل و بهترین روش و راهی است که انسانِ مؤمن برای انجام تکالیف خود نسبت به خویش و در برابر پروردگار خود در پیش می گیرد.

نقطه مقابل آن افراط و افراطیگری است و آن «موضع گیری سرسختانه در پذیرش کامل و همه جانبه یا ردّ موضع گیری یا اندیشه ای همراه با عدم تمایل و رغبت به بحث و بررسی آن عقیده و اندیشه است» و ممکن است رفتار و سلوکی باشد که از جهت زیادی یا کاستی با اعتدال سازگاری نداشته و با آن مغایر باشد.