کد خبر: 8852       تاریخ انتشار: 5 خرداد 1398 - 20 ماه رمضان 1440

توزیع بسته های مواد غذایی در میان صدها خانواده نیازمند کربلای معلی از سوی مؤسسه چهارده معصوم علیهم السلام

مؤسسه چهارده معصوم علیهم السلام، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کربلای معلی طبق برنامه هرساله بسته های مواد غذایی خود را در میان خانواده های نیازمند این شهر مقدس توزیع کرد.

طی این برنامه صدها خانواده نیازمند و ایتام از کمک های خیریه مؤسسه چهارده معصوم علیهم السلام بهره مند شدند.