کد خبر: 9692       تاریخ انتشار: 26 مهر 1398 - 19 صفرالخير 1441

فعالیت فرهنگی خیمه پاسخگویی به مسائل شرعی شبکه جهانی مرجعیت در منطقه باب بغداد کربلای معلی

خیمه پاسخگویی به مسائل شرعی شبکه جهانی مرجعیت در منطقه باب بغداد کربلای معلی همه روزه میزبان عموم زائران حسینی است.

این خیمه در مقابل نمایشگاه دائمی ذاکرة الاسلام مستقر شده است و به پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی زائران می پردازد.