کد خبر: 9977       تاریخ انتشار: 28 آذر 1398 - 22 ربيع الثاني 1441

بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی همبستگی انسانی

به مناسبت روز بیستم ماه دسامبر (29 آذرماه)، روز جهانی همبستگیِ انسانی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سران جامعه جهانی به اتفاق، روز بیستم ماه دسامبر هر سال را با هدف اشاعه و نشر فرهنگ تعاون و مشارکت میان جامعه انسانی در تمام امور انسانی، به عنوان روز جهانی همبستگی انسانی و بشردوستی اعلام کرده اند. فراگیر شدن توسعه و شکوفایی در جهان، مبارزه با فقر و مسائل و مشکلاتی که از ارتقا یافتن ملت ها جلوگیری می کند و بر اثر آن این ملت ها در زمینه حقوق مشروع و مسلم خود عقب مانده اند، دیگر هدف تعیین این روز است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مصوبه شماره 209/60 به تاریخ هفدهم مارس 2006 میلادی همبستگی را یکی از ارزش های اساسی و جهانی اعلام کرد که می بایست روابط بین ملت ها بر آن استوار باشد.

در ادامه بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت این مصوبه را به طور کامل پذیرفته و همبستگی بی قید و شرط خود را با این پروژه جهانی اعلام می کند و از جامعه جهانی می خواهد با تمام توان و تلاش خواهد به کمک ملت ها، به ویژه ملت های زجر کشیده و مصیبت زده که همچنان از منازعات و جنگ های مسلحانه و آشفتگی های سیاسی و اقتصادی سخت در رنج هستند، شتافته و دستان یاریگر خود را به سوی آنان دراز کند و آن ها را از کمک های مادی و معنوی خود برخوردار سازد، از جمله با نصیحت و پیام ها و برنامه های خیرخواهانه خویش آن ها را از بحران ها و تنگناهایی که در آن گرفتار شده اند برهاند.

باید توجه داشت که طبقه و لایه های گسترده اجتماعی جهانِ توسعه یافته در زمینه امنیت و صلح و سطح معیشت به صورت بی سابقه نگران هستند و شکایت دارند و فراتر اینکه به صورت دردآور و وحشتناکی حقوق فردی و اجتماعی شان نقض می شود و از سوی رژیم های خودکامه که قدرت و ثروت را یکجا در اختیار گرفته اند به شدت سرکوب و قلع و قمع می شوند.

این سازمان بر ضرورت پایبندی کشورهای دمکراتیک بزرگ به معیارها و قوانین سازمان ملل تأکید می کند و می خواهد با پرونده ملت ها و بحران هایی که با آن روبرو هستند به دور از منافع سیاسی و اقتصادی، بلکه با نگرشی انسانی و بشردوستانه تعامل شود و در جهت حاکم گرداندن اصول والا و بالای حقوق بشر توجه بیشتری شود.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن