بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

خداى متعال را سپاس مى گوييم واز او يارى وآمرزش وهدايت مى طلبيم. درود وثناى فراوان بر نگين انگشترى رسالت، نسيم جان بخش هدايت، حضرت ختمى مرتبت، محمد مصطفى وخاندان پاكش «صلوات اللّه عليهم اجمعين» كه سرچمشه خوبى ها وفضائل مى باشند واز پليدى ها ورذائل يكسره به دورند ونفرين خدا وهمه پاكان ونيكان بر دشمنان آلوده دامان وبدكيش آنان باد.
آيين زندگى بخش اسلام كه از سوى پروردگار حكيم ودانا آمده است هيچ يك از جوانب خرد وكلان زندگى آدمى را فرو ننهاده وبخش هاى گوناگونى چون عبادات، معاملات، عقايد، آداب واخلاق را مد نظر قرار داده است. منظور از اخلاق امورى است كه رفتار آدمى را رفعت مى بخشد واو را از رذائل نفس مى رهاند وبه فضائل نيك آراسته مى گرداند. بى ترديد اخلاق از مقدمات حيات طيبه وسرمايه خلق آسمانى است وگسترش آن در جامعه در عين اين كه در شمار فرائض دينى است اگر به هدف خويش اصابت كند بسى سعادت پرور وزندگى ساز خواهد بود .
در اهميت اخلاق همين بس كه رسول خدا صلى الله عليه و آله هدف بعثت را بدان پيوند زده وفرموده اند: «إنّما بعثت لأُتمّم مكارم الأخلاق؛ من فقط براى تكميل والايى هاى اخلاق به پيامبرى برانگيخته شدم».
نوشتار حاضر دفتر ديگرى از مجموعه درس گفتارهاى اخلاقى مرجع عالى قدر حضرت آيت اللّه العظمى سيد صادق شيرازى «دام ظله» است كه در مناسبت هاى گوناگون وبه ويژه در جمع دانشجويان علوم دينى ايراد شده است. اين سِفر شريف، گلستان خرمى است كه با گل هاى حكمت واخلاق، جان معرفت جويان را مى نوازد ودوستداران معارف ناب اهل بيت عليهم السلام را از زلال جارى خود سيراب مى سازد.
خدا را بر اين توفيق سپاس مى گزاريم وبراى همه همكارانى كه اين دفتر را به سامان نيك وفرجام خوش رساندند به ويژه آقايان حجت الاسلام شيخ مرتضى نعمت اللهى، سيد محمد جعفر شفائى زاده، على خنيفرزاده ومحمد صادق عسكرپور، آرزوى توفيقات بيشتر داريم.

واحد پژوهش هاى مؤسسه فرهنگى رسول اكرم صلى الله عليه و آله
پاييــز 1386 ـ ذى قعده 1428
WWW.SHIRAZI.IR