دعاى روز دوم

ثواب دعا و روزه روز دوم

حديث رمضان

روزه و علم روز

ماه مبارك رمضان فرصتى براى خودسازى و تبليغ

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
نفع رساندن به عباد الله

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب سوم ماه مبارك رمضان:

ده ركعت در هر ركعت حمد و پنجاه مرتبه توحيد

هر كس بخواند اين نماز را ندا كرده مى شود در قيامت به اين كه او آزاد شده خداست از آتش.