دعاى روز چهارم

ثواب دعا و روزه روز چهارم

حديث رمضان

روزه و علم روز

روزه حقيقى (1)

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
امتحان خلق

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب پنجم ماه مبارك رمضان:

دو ركعت در هر ركعت حمد و پنجاه مرتبه توحيد و بعد از سلام صد مرتبه اَلّلهُمَّ صَلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ 

اميرالمؤمنان على عليه السلام فرمودند: با من همراه باشد روز قيامت در رفتن به بهشت