دعاى روز هفتم

ثواب دعا و روزه روز هفتم

حديث رمضان

روزه و علم روز

افضل اعمال

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
غنيمت شمردن فرصت ها  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب هشتم ماه مبارك رمضان:

 دو ركعت در هر ركعت حمد و ده مرتبه توحيد و بعد از سلام هزار مرتبه سُبْحانَ اللَّهِ  

گشوده مى شود از براى او درهاى بهشت كه داخل شود از هر درى كه بخواهد