دعاى روز هشتم

ثواب دعا و روزه روز هشتم

حديث رمضان

روزه و علم روز

سلامت دين در آخر عمر

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
تأثير دانش در ارشاد مردم  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب نهم ماه مبارك رمضان:

 شش ركعت ميان نماز شام و خفتن در هر ركعت حمد و هفت مرتبه آيةالكرسى
و بعد از اتمام پنجاه مرتبه اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ   

بالا مى رود عمل او مثل عمل صديقين و شهدا وصالحين