دعاى روز نهم

ثواب دعا و روزه روز نهم

حديث رمضان

روزه و علم روز

جايگاه والاى عالمان

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
عبادت ناب  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب دهم ماه مبارك رمضان:

 بيست ركعت در هر ركعت حمد و سى مرتبه توحيد   

خداى متعال رزق او را وسيع نموده و از فائزين مى باشد.