دعاى روز يازدهم

ثواب دعا و روزه روز يازدهم

حديث رمضان

روزه و علم روز

چهار نكته مهم اخلاقى

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
 اجتناب از گناهان  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب دوازدهم ماه مبارك رمضان:

 هشت ركعت در هر ركعت حمد و سى مرتبه اِنَّا اَنْزَلْناهُ     

عطا كرده مى شود به او ثواب شاكرين و مى باشد روز قيامت از رستگاران