دعاى روز سيزدهم

ثواب دعا و روزه روز سيزدهم

حديث رمضان

روزه و علم روز

برترى عالم بر عابد

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
 خودسازى راه مبارزه با شيطان  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب چهاردهم ماه مبارك رمضان:

 شش ركعت در هر ركعت حمد و سى مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ      

آسان مى كند خدا بر او سكرات مرگ و منكر و نكير را