دعاى روز شانزدهم

ثواب دعا و روزه روز شانزدهم

حديث رمضان

روزه و علم روز

به گوش باشيد حسابرسى دقيق است

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
تصبير نفس يا خودشكيبى‌  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب هفدهم ماه مبارك رمضان:

 دو ركعت در ركعت اوّل حمد و هر سوره كه خواهد و در ركعت دوّم حمد و صد مرتبه توحيد
و بعد از سلام صد مرتبه لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ

عطا كرده مى شود به او ثواب هزار هزار حج و هزار عمره، و هزار غزوه و جهاد