اعمال شب نوزدهم ماه مبارك رمضان

دعاى روز هجدهم

ثواب دعا و روزه روز هجدهم

حديث رمضان

روزه و علم روز

تصميم، عامل سر نوشت ساز

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
وظيفه سنگين مبلّغين 

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب نوزدهم ماه مبارك رمضان:

 پنجاه ركعت با حمد و پنجاه مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ و گويا مراد آن باشد كه در هر ركعت يك مرتبه بخواند
زيرا كه مشكلست در يك شب دو هزار و پانصد مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ خواندن

مانند كسى مى باشد كه صد حج كرده باشد و صد عمره و قبول فرمايد خداى متعال بقيه اعمال او را