اعمال شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان

دعاى روز بيستم

ثواب دعا و روزه روز بيستم

حديث رمضان

روزه و علم روز

وصيتنامه اميرالمؤمنين عليه السلام و دو نكته آينده ساز

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
ايمان، تسليم و رضا 

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان:

 هشت ركعت به هر سوره كه ميسّر شود

گشوده مى شود از براى او درهاى هفت آسمان و مستجاب شود دعاهاى او،
با آنچه از براى اوست نزد خدا از زيادى ثواب