دعاى روز بيست و پنجم

ثواب دعا و روزه روز بيست و پنجم

حديث رمضان

روزه و علم روز

بانوان و ترويج فرهنگ اسلام

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
جايگاه والاى بردبارى  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب بيست و ششم ماه مبارك رمضان:

 هشت ركعت در هر ركعت حمد و صد مرتبه توحيد

ثواب آن اين است كه هفت در آسمان از براى او باز شده و دعاى او مستجاب گردد
با آنچه براى اوست نزد خدا از زيادى ثواب