دعاى روز بيست و هفتم

ثواب دعا و روزه روز بيست و هفتم

حديث رمضان

روزه و علم روز

نقش زن در بالندگى جامعه

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
توصيه هايى به روحانيون 

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب بيست و هشتم ماه مبارك رمضان:

 شش ركعت در هر ركعت حمد و صد مرتبه آيةالكرسى و صد مرتبه توحيد و صد مرتبه كَوْثَرْ
و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد
هر كس بخواند آمرزيده مى شود