دعاى روز بيست و هشتم

ثواب دعا و روزه روز بيست و هشتم

حديث رمضان

روزه و علم روز

ماندگاری آثار اعمال

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
شبيه ترين مردم به رسول خداصلى الله عليه وآله 

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب بيست و نهم ماه مبارك رمضان:

 دو ركعت در هر ركعت حمد و بيست مرتبه توحيد 

ميباشد از مرحومين و مرتفع مى شود نامه عمل او در عليين