دعاى روز بيست و نهم

ثواب دعا و روزه روز بيست و نهم

حديث رمضان

روزه و علم روز

عصر غیبت ودرخواست شیعیان از خدا

   

اخلاق رمضان
(سخنرانى آيت الله العظمى شيرازى
دام ظله)
حقيقت دنيا ومسؤوليت آگاهان  

احکام روزه

پاسخ به سؤالات

نماز شب سى ام ماه مبارك رمضان:

 دوازده ركعت در هر ركعت حمد و بيست مرتبه توحيد و بعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد
و اين نمازها چنانچه مذكور شد هر دو ركعت به يك سلام است 

هر كس بخواند عاقبت او به خير ختم مى شود