بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

برخى گمان مى كنند كه سياست هيچ پيوندى با دين ندارد؛ چرا كه دين يك امر روحانى ومعنوى است وشامل فضايل ومعنويات مى باشد امّا سياست ـ معمولا ـ غرق در ماديات ونيرنگ وفريب وستم وخودكامگى و... است.
ليكن با مطالعه اين كتاب ارزشمند در مى يابيد كه سياست، به معناى درست آن، بخش جداناپذيرى از دين مقدس اسلام است كه خداوند آن را براى جامعه بشرى، از زمان بعثت پيامبر صلى الله عليه وآله تا روز قيامت، برگزيده است؛ زيرا، سياست كه به معناى «اداره كشور ومردم» است در فرهنگ وقاموس اسلام جز به معناى راه وروش پاك وسالمِ عارى از هر گونه فريب ونيرنگ وستم وخودكامگى نيست، ودر بردارنده بالاترين آزادى هاى انسانى است ودست انسان را مى گيرد و او را به كمال هر دو سراى وسعادت دنيا وآخرت مى رساند.
بنابراين، سياست اسلامى تنظيم كننده بهترين برنامه هاى حكومتى در جهت تعامل آن با ملت خود و با ساير دولتهاى همسايه وغير همسايه است. همچنين آزادى هاى كامل ومشروع اقليت هاى دينى را تضمين مى كند وحتى مهر ورأفت آن، حيوانات را نيز در بر مى گيرد.
سياست اسلام بر صلح وآشتى وعدم خشونت واحترام به آرا وعقايد ديگران مبتنى است وميدان را براى مخالفان باز مى گذارد، ودر عرصه هاى گوناگون زندگى فردى واجتماعى آزادى هاى فراوان! اعطا مى كند.
اين ها چيزهايى است كه ما به وضوح در اين كتاب، آنها را لمس مى كنيم. مرجع عاليقدر شيعه، حضرت آية الله العظمى حاج سيدصادق حسينى شيرازى دام ظله در اين كتاب بر مهمترين منابع قانون گذارى اسلام يعنى: قرآن، سنّت شريف نبوى وسيره اهل بيت اطهار سلام الله عليهم، تكيه كرده است، ونمونه هايى زنده وعينى از سياست حكيمانه اى كه قرآن كريم ما را بدان فرمان داده وپيامبر اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وآله وجانشينان پاك وبر حق او آن را به اجرا در آورده اند، ذكر كرده است.
از خداى سبحان مسألت داريم كه توفيق اجراى سياست اسلامى را به مسلمانان ـ اعم از دولت ها وملّت ها ـ عطا فرمايد تا از اين رهگذر به سعادت دنيا وآخرت نايل آيند، همانا او شنوا واجابت كننده دعاست.

مؤسسه تحقيق ونشر المجتبى (ناشر نسخه عربى)