ارزش ها و بركات روزه

روزه، از ديدگاه طب جديد، خانه تكانى انسانى و موجب نظافت كامل تمام دستگاهها و سلولهاى بدن است. زيرا همه غذاهاى مختلفى كه مى خوريم جذب بدن نمى شود و قسمتى از آنها به صورت رسوبات مضر در قستمهاى مختلف باقى مى ماند در اينجا شايد براى ساده تر شدن بحث اين مثال چندان بى ربط نباشد كه بدن همچون ماشين يا دستگاه هاى صنعتى از رسوبات سوخت و مواد روغنى مانده و فاسد شده، دچار اختلال مى شود. اين بازمانده ها، عموما موجب توليد عفونتهاى گوناگون مى شوند و سبب بروز بيمارى هاى متعددى هستند. در اينجا البته مجال بحث پزشكى و تشريح فيزيولوژيك اين فرايند نيست، اما بوضوح مشخص است كه روزه موجب شستشوى اين رسوبات و مواد مزاحم مى شود و از اين نظر، بهترين، طبيعى ترين و سالم ترين راه درمان بيمارى هاست.
روزه دار، به وسيله روزه مواد عفونى را نابود و ريشه بيماريها را قطع كرده، تمام بدن را واكسيناسيون مى كند در صورتى كه اگر قرار باشد براى از بين بردن اين رسوبات از داروهاى مختلف استفاده شود، اين داروها خواه ناخواه روى بافتهاى سالم بدن اثرات سوء خواهد گذاشت، چنانكه برخى از مجربترين پزشكان معتقدند به طور متوسط از استعمال 10 دارو يك بيمارى پديد مى آيد.
يكى از مشهورترين دانشمندانى كه به اين وسيله پرداخته و سالهاى دراز در زمينه مداواى بيمارى به وسيله روزه مطالعه و آزمايش نموده است، دكتر آلكسى سوفورين، دانشمند شهير روسى است.
او به همراه عده زيادى از پزشكان و دانشمندان سرشناس - نظير دكتر اتو بوخنگر آلمانى و دكتر آلكسيس كارل كه هر دو در ايران شناخته شده هستند -، روش روزه درمانى را بهترين روش درمان تشخيص دادند و علاوه بر اين تجويز روزه براى افراد سالم را نيز به عنوان راه مطمئنى براى پيشگيرى از امراض اعلام كردند. تجربيات سوفورين در سال 1926 ميلادى منتشر شد و سپس به صورت كتاب معروفى منتشر گرديد. اين اثر به زبانهاى بسيار ترجمه شد و از آن پس به عنوان يكى از مراجع و شيوه هاى پزشكى از سوى پزشكان و دانشمندان بسيارى مورد استفاده قرار گرفت. وى در اين اثر اكتشافات خود را درباره روزه امكان معالجه آنها فراهم مى شود چنين معرفى مى نمايد: نور استنى، التهاب، معده التهاب حنجره، سيفليس، سل، درد چشم، زكام مزمن، درد مزمن سينه، نفخ و ورم ريه ها، بيمارى هاى عصبى، لرزش اندام، استسقا برخى از انواع فلج ها، كم خونى، اضطراب روحى، ضعف عمومى بدن، بيمارى كبد وبالاخره تضعيف غده هاى سرطانى، علاوه بر اين، وى مراحل تأثير روزه در ترك انواع اعتيادها را نيز تشريح مى نمايد و نشان مى دهد كه اين روش از همه روشهاى مشابه مؤثرتر است.
نظير چنين ديدگاه هايى را پزشكان نام آور ديگرى نيز مطرح كرده اند كه برخى از آنها را نام برديم. غالب آنان، تأثير روزه بر معده و كيفيت خون انسان را يادآور شده اند و تأكيد خاص بر آن نموده اند واين موضوعى است كه قرنها پيش از اين در بيان رسول گرامى اسلام، حضرت محمد مصطفى (صلى الله عليه وآله) ابراز گرديده است:
المعده بيت الداء والحميه هي الدواء.
معده كانون همه بيمارى هاست و پرهيز سرلوحه دارهاست. (سفينه البحار/ حاج شيخ عباس قمى/ ج2/ ص78)
در پايان اين يادداشت، ذكر اين نكته را ضرورى مى دانيم كه مسلمان، در درجه اول براى اجراى فرمان خدای متعال روزه مى گيرد و نه فقط براى مصالح اقتصادى و منافع بهداشتى آن اين نكات و مسائل، صرفا براى توجه به ابعاد مختلف اين فريضه بزرگ الهى است و اتفاقا برخى از همين دانشمندان نيز متوجه تأثير و جنبه معنوى روزه بوده اند.